Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego
Dziękujemy za wspólne emocje na 2. Turnieju Piłkarskim „Dzieci Polonii – Dzieciom”,
którego Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego była organizatorem.

Turniej odbył się w Warszawie w dniach 11-12 września.


Szanowni Państwo!

Baron Pierre de Coubertin w 1927 roku w antycznej Olimpii, w odezwie skierowanej do młodzieży całego świata powiedział: „W czasach obecnych, tak pełnych wspaniałych możliwości, a z drugiej strony obfitujących w tyle niebezpieczeństw, nowoczesny olimpizm ma być szkołą etycznego ideału i czystości moralnej, wytrzymałości fizycznej i cielesnej siły. Zrealizowanie tych zadań będzie tylko wtedy możliwe, jeśli pojęcia swoje będziecie dostosowywali do poziomu wyników sportowych, takich, które odpowiadają Waszemu honorowi i czci, a które Wy zużytkujecie jako prawdziwi sportowcy do podniesienia kultury i ducha.”

Hasło olimpijskie „Szybciej-wyżej–silniej” odnosi się nie tylko do osiągnięć sportowych, lecz wskazuje również cele oraz zadania moralne i etyczne, postawione przed młodymi sportowcami całego świata. Sport jest więc drogą kształtowania nie tylko tężyzny fizycznej, lecz również szkołą właściwych postaw życiowych, charakteru i współdziałania między ludźmi, niezależnie od ich poglądów, koloru skóry czy wyznania. Prawdziwy sport jednoczy ludzi i wyzwala najlepsze wartości.

Ale sport młodzieżowy nie może istnieć bez pomocy dorosłych. Młodzi ludzie, poszukując ideałów, nie posiadając dobrych przewodników na swojej drodze życia, wybierają często niewłaściwe drogi. Największe talenty sportowe bywają niezauważone, a często nie posiadając odpowiednich środków, nie mogą się rozwijać i osiągać największej wartości…

Sport młodzieżowy potrzebuje naszej pomocy! Pomóżmy dzieciom i młodzieży poprzez sport i kulturę fizyczną osiągnąć swoje marzenia!

Nagrodą dla nas będzie być może chwila radosnych, sportowych uniesień, na pewno jednak będzie coś najbardziej wartościowego – radosny, pogodny uśmiech dziecka, młodego człowieka…

Jerzy Piekarzewski – Fundator


Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.