Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego

Komitet organizacyjny


Jerzy Piekarzewski
– Fundator, Założyciel Fundacji


Piotr Kubiaczyk
– Prezes Zarządu Fundacji


prof. dr hab. Stanisław Speczik
– Przewodniczący Rady Fundacji


Marek Kostyrka


Tomasz Płochocki
– Wiceprezes Zarządu Fundacji, Koordynator Turnieju


Eugeniusz Stanek
– Mecenas, Członek Rady Fundacji


Barbara Piekarzewska
– Kierownik Biura Fundacji


Stanisław Kandel
– Komisja Odznaczeń PZPN


Marian Kołodziejczyk
– Członek Rady Fundacji


Sławomir Duba
– Właściciel Grupa DSF


Michał Grocki
– Sędzia


Kamil Bryk
– obsługa Biura Turnieju